Podręcznik instalacji systemu dLibra 3.0

$Id: install-guide.xml,v 1.1 2007/04/25 13:39:26 mwerla Exp $


Spis treści

Wstęp
1. Czym jest dLibra?
2. Dla kogo przeznaczona jest ta instrukcja?
3. Co zawiera ta instrukcja?
4. Dodatkowe źródła informacji
1. Budowa systemu dLibra
1.1. Architektura systemu
1.2. Opis funkcjonalności komponentów
1.2.1. Serwer
1.2.2. Aplikacja administratora
1.2.3. Aplikacja redaktora
1.2.4. Aplikacja czytelnika
1.3. Schemat połączeń między komponentami
2. Przygotowanie do instalacji systemu dLibra
2.1. Wymagane oprogramowanie
2.2. Zawartość dystrybucji
2.3. Parametry instalacyjne
3. Proces instalacji
3.1. Uruchomienie instalatora
3.1.1. Instalacja serwera
3.1.2. Instalacja Aplikacji Czytelnika
3.2. Rozmieszczenie komponentów systemu
3.2.1. Serwer
3.2.2. Aplikacja czytelnika
4. Uruchamianie systemu dLibra
4.1. Serwer
4.1.1. System licencji dLibra
4.1.2. Uruchamianie serwera
4.1.3. Inicjalizacja bazy danych
4.2. Aplikacja czytelnika
4.3. Aplikacja Redaktora i Administratora
5. Najczęściej spotykane problemy z instalacją systemu dLibra
5.1. Instalacja serwera bazy danych Oracle i serwera systemu dLibra na tym samym komputerze
5.2. Instalacja serwera Tomcat w katalogu, którego nazwa zawiera znaki spacji
5.3. Niewłaściwe porównywanie znaków diakrytycznych w bazie MySQL
A. Parametry konfiguracyjne instalatora systemu dLibra