2.2. Zawartość dystrybucji

Struktura katalogów dystrybucji systemu dLibra opisano poniżej.

Dodatkowo w głównym katalogu pakietu instalacyjnego znajdują się następujące pliki: