Rozdział 2. Przygotowanie do instalacji systemu dLibra

2.1. Wymagane oprogramowanie

Aby zainstalować i uruchomić system dLibra niezbędne jest następujące oprogramowanie:

 • Java Runtime Environment (JRE) - w wersji 1.5, dostępne na stronie Sun Microsystems Inc.. Oprogramowanie to musi być zainstalowane na każdym komputerze, na którym ma być uruchomiona Aplikacja Redaktora i Administratora systemu dLibra.

 • Java Development Kit (JDK) - w wersji 1.5, dostępne na stronie Sun Microsystems Inc.. Oprogramowanie to musi być zainstalowane na każdym komputerze, na którym ma być uruchomiony serwer systemu dLibra, Aplikacja Czytelnika oraz instalator systemu. Należy pamiętać o ustawieniu zmiennej systemowej JAVA_HOME na katalog w którym zainstalowano JDK, oraz dodaniu do zmiennej systemowej PATH podkatalogu bin katalogu, w którym została zainstalowano JDK.

 • Apache Ant - w wersji co najmniej 1.6.5, dostępne na stronie Apache. Oprogramowanie to musi być zainstalowane na komputerze, na którym uruchamiany będzie instalator systemu. Należy pamiętać o ustawieniu zmiennej systemowej ANT_HOME na katalog w którym zainstalowano Apache Ant, oraz dodaniu do zmiennej systemowej PATH podkatalogu bin katalogu, w którym została zainstalowano Apache Ant.

 • Baza danych - niezbędna, aby uruchomić serwer systemu dLibra. Aktualnie wspierane są następujące typy baz danych: Oracle w wersji 9.2.x, PostgreSQL w wersji 8.x oraz MySQL w wersji 5.x. W szczególnych przypadkach można zrezygnować z zewnętrznej bazy danych i wykorzystać wbudowaną w serwer dLibra bazę danych Derby - szczegółowe informacje poniżej.

  [Caution]Kodowanie UTF-8

  Baza danych, która będzie wykorzystywana do działania systemu dLibra powinna być tak skonfigurowana, aby przechowywała dane w kodowaniu UTF-8 lub zgodnym.

  W przypadku bazy danych MySQL konieczne może okazać się poprawienie domyślnego sposobu porównywania znaków przy kodowaniu UTF-8. Szczegółowe informacje znaleźć można w sekcji Niewłaściwe porównywanie....

  [Note]Działanie bez zewnętrznej bazy danych

  Możliwe jest działanie z systemu dLibra bez zewnętrznej bazy danych. Wykorzystuje on wtedy wbudowaną bazę Apache Derby. Należy pamiętać, że rozwiązanie z zewnętrzną bazą danych zapewnia lepszą wydajność i stabilność systemu w przypadku zwiększonego obciążenia. Z tego powodu rozwiązanie z bazą wbudowaną zalecane jest tylko do mniejszych instalacji wykorzystywanych w celach demonstracyjnych czy testowych.

 • Serwer aplikacji zgodny ze standardem Java Servlet 2.4 - niezbędny, aby uruchomić aplikację WWW systemu dLibra. Przykładowym serwerem tego typu jest Apache Tomcat w wersji 5.x (zalecana jest najnowsza wersja z serii 5.5). Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu Tomcat.