1.3. Schemat połączeń między komponentami

W celu umożliwienia pełnej współpracy pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu dLibra należy tak skonfigurować połączenia sieciowe, firewalle i inne tego rodzaju urządzenia, aby możliwe były następujące połączenia:

Dodatkowo serwer dLibra oraz serwer WWW mogą w pewnych okolicznościach wysyłać do użytkowników wiadomości e-mail. W tym celu niezbędne jest umożliwienie połączeń pomiędzy tymi dwoma komponentami, a serwerem poczty wychodzącej SMTP zdefiniowanym w plikach konfiguracyjnych wspomnianych komponentów.