Rozdział 1. Budowa systemu dLibra

1.1. Architektura systemu

System dLibra jest systemem wielowarstwowym, wykorzystującym do połączeń pomiędzy poszczególnymi komponentami (warstwami) sieć komputerową. Poniższy rysunek schematycznie przedstawia architekturę systemu.

Rysunek 1.1. Uproszczony schemat architektury systemu dLibra

Uproszczony schemat architektury systemu dLibra

Taka architektura umożliwia rozmieszczenie poszczególnych komponentów systemu (czyli serwera, aplikacji do zarządzania biblioteką, aplikacji WWW, bazy danych oraz serwera archiwum publikacji) na różnych komputerach. Ważne jest jedynie, aby były one połączone między sobą siecią komputerową umożliwiającą komunikację przy użyciu protokołu TCP/IP. Oczywiście, możliwe jest zainstalowanie i uruchomienie wszystkich komponentów systemu na jednym komputerze. Szczegółowe informacje na temat architektury oraz możliwości skalowania systemu dLibra znaleźć można w artykule Architektura oraz możliwości skalowania systemu dLibra umieszczonym w Bazie Wiedzy projektu dLibra.