4. Dodatkowe źródła informacji

Osoby poszukujące dodatkowych informacji na temat systemu dLibra powinny skierować się m.in. na następujące strony:

Osoby zainteresowane tematyką digitalizacji i bibliotek cyfrowych zachęcamy też do odwiedzenia tematycznego forum dyskusyjnego czasopisma EBIB, poświęconego digitalizacji. Forum to dostępne jest pod adresem: http://ebib.oss.wroc.pl/phpBB/viewforum.php?f=7. Polecamy również strony Biblioteka 2.0 stanowiące forum społeczności bibliotekarzy i czytelników cyfrowych.