3. Co zawiera ta instrukcja?

Instrukcja ta opisuje czynności związane z instalacją i uruchomieniem wszystkich komponentów środowiska dLibra. Składa się ona z następujących rozdziałów:

Rozdział 1. Budowa systemu dLibra

Zawiera omówienie architektury systemu dLibra oraz funkcjonalności poszczególnych jego komponentów, a także schemat połączeń sieciowych pomiędzy komponentami.

Rozdział 2. Przygotowanie do instalacji systemu dLibra

Opisuje przygotowanie do instalacji systemu. Zawiera także spis oprogramowania zewnętrznych dostawców niezbędnego do uruchomienia oprogramowania dLibra oraz opis zawartości pakietu dystrybucyjnego systemu.

Rozdział 3. Proces instalacji

Jest poświęcony samemu procesowi instalacji.

Rozdział 4. Uruchamianie systemu dLibra

Zawiera informacje na temat uruchamiania serwera oraz aplikacji składowych systemu dLibra.

Rozdział 5. Najczęściej spotykane problemy z instalacją systemu dLibra

Zawiera opis problemów i ich rozwiązań, z którymi najczęściej spotykali się użytkownicy oprogramowania dLibra.

Dodatki

Dodatki zawierają szczegółowe informacje związane z tematami poruszonymi w poszczególnych częściach tej instrukcji.