2. Dla kogo przeznaczona jest ta instrukcja?

Instrukcja ta jest przeznaczona dla osób, które chcą zainstalować środowisko dLibra. Ma ona pomóc w przygotowaniu się do procesu instalacji tego środowiska, w samej instalacji oraz w czynnościach związanych z uruchomieniem poszczególnych komponentów systemu po instalacji.

Aby poprawnie przejść przez proces instalacji i być w stanie zarządzać biblioteką cyfrową opartą o oprogramowanie dLibra, użytkownik powinien posiadać wiedzę i umiejętności wystarczające na sprawne poruszanie się w systemie plików systemu operacyjnego, w którym odbędzie się instalacja. Powinien on również być w stanie zainstalować i skonfigurować dodatkowe oprogramowanie wymagane do działania systemu dLibra oraz administrować nim (np. wykonywać kopie bezpieczeństwa). Niezbędna jest również znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na korzystanie z anglojęzycznej dokumentacji technicznej.