1.2. Opis funkcjonalności komponentów

System dLibra składa się z następujących komponentów:

Poniżej ogólnie opisano funkcjonalność wyżej wymienionych komponentów.

1.2.1. Serwer

Serwer to podstawowy element systemu dLibra - odpowiada on za działanie całej biblioteki cyfrowej. Serwer przechowuje wszystkie zebrane w bibliotece informacje, czyli zarówno opisy publikacji, jak i informacje o kontach użytkowników czy zdefiniowanych w danej bibliotece kolekcjach. Treść umieszczonych w bibliotece publikacji przechowywana jest na dysku komputera, na którym uruchomiono serwer. Wszystkie pozostałe dane umieszczone są w używanej przez serwer bazie danych. Obecnie wspierane są bazy danych Oracle, PostgreSQL oraz MySQL. Użytkownicy uzyskują dostęp do pełnej funkcjonalności systemu dzięki podłączeniu swojej aplikacji klienta do serwera. Autoryzacja użytkowników następuje w oparciu o wewnętrzną bazę danych serwera bądź też przy użyciu informacji dostępnych w zewnętrznych serwerach LDAP.

1.2.2. Aplikacja administratora

Aplikacja administratora daje uprawnionym użytkownikom biblioteki cyfrowej możliwość zarządzania tą biblioteką. Podstawowe funkcje tej aplikacji to m.in.:

 • zarządzanie użytkownikami i grupami użytkowników,

 • zarządzanie katalogami i kolekcjami publikacji,

 • zarządzanie atrybutami używanymi do opisu elementów biblioteki cyfrowej i słownikami wartości tych atrybutów.

Dokładny opis funkcjonalności tej aplikacji oraz jej instrukcję obsługi można znaleźć w Podręczniku użytkownika środowiska dLibra.

1.2.3. Aplikacja redaktora

Głównym zadaniem aplikacji redaktora jest umożliwienie zarządzania treścią zebraną w bibliotece cyfrowej. I tak, posiadający stosowne uprawnienia użytkownik aplikacji redaktora może m.in.:

 • wprowadzać nowe publikacje do biblioteki,

 • zarządzać istniejącymi w bibliotece publikacjami (tworzyć nowe wydania publikacji, przenosić publikacje pomiędzy katalogami, zmieniać przyporządkowanie publikacji do kolekcji,...),

 • opisywać zebrane publikacje metadanymi,

 • decydować o zasadach dostępu do poszczególnych publikacji i katalogów,

 • usuwać publikacje.

Dokładny opis funkcjonalności tej aplikacji oraz jej instrukcję obsługi można znaleźć w Podręczniku użytkownika środowiska dLibra.

1.2.4. Aplikacja czytelnika

Podstawowym sposobem korzystania z publikacji zgromadzonych w bibliotece cyfrowej opartej o system dLibra jest dostępna przez WWW aplikacja czytelnika. Umożliwia ona m.in.:

 • przeszukiwanie zawartości biblioteki (zarówno treści publikacji jak i ich opisów),

 • przeglądanie zawartości poszczególnych kolekcji,

 • czytanie zgromadzonych w bibliotece publikacji,

 • dostęp do statystyk popularności poszczególnych publikacji,

 • dostęp do listy ostatnio dodanych do biblioteki publikacji oraz powiadomienia o ich dodaniu (przy pomocy technologii RSS Feed).