2.3. Parametry instalacyjne

Przed przystąpieniem do instalacji należy przygotować pliki tekstowe zawierające parametry konfiguracji instalacji systemu dLibra. Niezbędnę są dwa pliki - jeden dla serwera, drugi dla Aplikacji Czytelnika. Pliki ten zawierają kolejne wpisy w postaci: <nazwa>=<wartosc>. Każdy wpis powinien znajdować się w osobnej linijce. Szablony tych plików, zawierające przykładowe wartości niektórych parametrów to wspomniane wcześniej pliki sample-server.properties i sample-webapp.properties znajdujące się w głównym katalogu pakietu dystrybucyjnego. Znaczenie poszczególnych parametrów zawiera Dodatek A. Parametry konfiguracyjne instalatora systemu dLibra.

[Caution]Znaki spacji w wartościach parametrów instalacyjnych

Często popełnianym błędem jest pozostawienie na końcu wartości wpisu w pliku konfiguracyjnym instalatora nadmiarowych znaków spacji. Znaki te nie są ignorowane, tak więc jeżeli np. w pliku konfiguracyjnym serwera podane zostanie hasło administratora z nadmiarowym znakiem spacji na końcu, to przy logowaniu do systemu niezbędne będzie podanie go również z tym nadmiarowym znakiem.

[Note]Notatka

Warto zachować pliki konfiguracyjne wykorzystane w procesie instalacji. Mogą one być później wykorzystane przy migracji do nowszych wersji oprogramowania dLibra.