4.3. Aplikacja Redaktora i Administratora

Aplikację Redaktora i Administratora można uruchomić poprzez odnośnik znajdujący się na stronach profilu użytkownika w Aplikacji Czytelnika. Odnośnik ten dostępny jest tylko dla użytkowników mających konta typu "Redaktor/Administrator". Strona profilu użytkownika dostępna jest pod adresem: <adres aplikacji czytelnika>/dlibra/account-info czyli dla domyślnej konfiguracji jest to http://localhost:8080/dlibra/dlibra/account-info lub http://localhost:8080/dlibra-3.0.0/dlibra/account-info.