4.2. Aplikacja czytelnika

Uruchomienie aplikacji czytelnika sprowadza się do uruchomienia Tomcata. Po jego uruchomieniu aplikacja WWW powinna być dostępna pod adresem http://localhost:8080/dlibra/lub http://localhost:8080/dlibra-[numer.wersji]/przy założeniu domyślnej konfiguracji Tomcata i standardowej nazwy katalogu aplikacji WWW systemu dLibra.

Dodatkowo pod adresem http://localhost:8080/dlibra/dlibra/adminlub http://localhost:8080/dlibra-[numer.wersji]/dlibra/adminpowinna być dostępna część administracyjna aplikacji WWW.