5.2. Instalacja serwera Tomcat w katalogu, którego nazwa zawiera znaki spacji

Przy próbie uruchomienia Aplikacji Czytelnika może zdarzyć się aplikacja nie będzie działała poprawnie, a w logach Tomcata znajdą się komunikaty o błędach zbliżone do poniższych:

					   ...
java.rmi.ServerException: RemoteException occurred in server thread; nested exception is:
    java.rmi.UnmarshalException: error unmarshalling arguments; nested exception is:
    java.net.MalformedURLException: no protocol: Files/Apache
   ...
				

Przyczyną takiej sytuacji jest błąd w JDK, który uniemożliwia wykorzystanie technologii RMI w aplikacjach uruchamianych w Tomcacie, jeżeli jest on zainstalowany w katalogu, który zawiera spacje (np. C:\Program Files\Apache Group\Jakarta Tomcat 5.0). Niestety obecnie jedyną znanym wyjściem z tej sytuacji jest ponowna instalacja Tomcata w katalogu, którego ścieżka nie zawiera znaków spacji. Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem: http://bugs.sun.com/bugdatabase/view_bug.do?bug_id=4273532