Kolekcja

Dział Usług Sieciowych

W Dziale Usług Sieciowych prowadzone są prace badawczo-rozwojowe nad zaawansowanymi zastosowaniami technologii informatycznych i komunikacyjnych dla efektywnego przekazywania danych w środowisku sieci komputerowej. Głównymi obszarami badań są systemy zarządzania rozproszonymi treściami multimedialnymi, systemy strumieniowego przesyłania danych, zaawansowane architektury usługowe, portale dostępowe i wspomaganie użytkowników mobilnych. Prace te owocują wytworzeniem i wdrożeniem zaawansowanych usług sieciowych w zakresie bibliotek cyfrowych, telewizji interaktywnej, e-government, telemedycyny czy e-usług dla edukacji.

Swoje prace Dział Usług Sieciowych realizuje we współpracy z partnerami zagranicznymi (w programach Komisji Europejskiej takich, jak Program Ramowy, Eureka czy eContent Plus), w ramach projektów rozwojowych i celowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz we współpracy z samorządami i jednostkami sektora publicznego (np. szkoły, biblioteki i szpitale) oraz partnerami komercyjnymi.

Obok prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, Dział Usług Sieciowych realizuje także zadanie utrzymywania na rzecz środowiska akademickiego Poznania różnorodnych usług sieciowych, m. in. poczty elektronicznej, serwisów WWW i FTP, usługi DNS, usługi UseNet news czy w3cache.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Obiekty

Ostatnio dodane

Obiekty

Najczęściej oglądane

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji