Podręcznik administratora środowiska dLibra w wersji 2.5

$Id: installguide.xml,v 1.18.2.2 2006/08/03 11:58:46 mwerla Exp $


Spis treści

Wstęp
1. Czym jest dLibra ?
2. Dla kogo przeznaczona jest ta instrukcja?
3. Co zawiera ta instrukcja?
4. Dodatkowe źródła informacji
I. Instalacja i uruchomienie
1. Budowa systemu dLibra
1.1. Architektura systemu
1.2. Opis funkcjonalności komponentów
1.2.1. Serwer
1.2.2. Aplikacja administratora
1.2.3. Aplikacja redaktora
1.2.4. Aplikacja czytelnika
1.3. Schemat połączeń między komponentami
2. Przygotowanie do instalacji systemu dLibra
2.1. Wymagane oprogramowanie
2.2. Zawartość dystrybucji
2.3. Parametry instalacyjne
3. Proces instalacji
3.1. Uruchomienie instalatora
3.2. Inicjalizacja bazy danych
3.3. Rozmieszczenie komponentów systemu
3.3.1. Serwer
3.3.2. Aplikacja administratora i redaktora
3.3.3. Aplikacja czytelnika
4. Uruchamianie systemu dLibra
4.1. Serwer
4.1.1. System licencji dLibra
4.1.2. Uruchamianie serwera
4.2. Aplikacja czytelnika
4.3. Aplikacja administratora i redaktora
5. Najczęściej spotykane problemy z instalacją systemu dLibra
5.1. Instalacja serwera bazy danych Oracle i serwera systemu dLibra na tym samym komputerze
5.2. Instalacja serwera Tomcat w katalogu, którego nazwa zawiera znaki spacji
II. Serwer dLibra
6. Konfiguracja
7. Panel administracyjny
7.1. Budowa interfejsu administracyjnego serwera systemu dLibra
7.1.1. Technologia JMX
7.1.2. JConsole
7.1.3. MC4J
7.2. Zakres funkcjonalny interfejsu administracyjnego serwera
7.2.1. Content Server
7.2.2. Event Manager
7.2.3. Metadata Server
7.2.4. OAI-PMH Harvester
7.2.5. Search Server
7.2.6. dLibra JMX Management Service
III. Aplikacja Czytelnika
8. Konfiguracja
9. Dostosowywanie wyglądu
10. Wewnętrzna struktura Aplikacji Czytelnika systemu dLibra
10.1. Struktura dyskowa aplikacji
10.2. Struktura logiczna aplikacji
10.2.1. Strony
10.2.2. Komponenty
10.2.3. Akcje
10.2.4. Pozostałe elementy
IV. Migracja z wersji 2.2 do wersji 2.5
11. Szczegółowa procedura migracji
11.1. Wstęp
11.2. Procedura migracji
12. Migracja struktur dyskowych komponentów systemu dLibra
12.1. Przygotowanie wstępnie skonfigurowanych komponentów
12.2. Zmodyfikowane pliki binarne
12.3. Zmodyfikowane pliki tekstowe
13. Migracja struktur bazy danych
14. Migracja danych
A. Parametry konfiguracyjne instalatora systemu dLibra
B. Architektura oraz możliwości skalowania systemu dLibra
B.1. Architektura systemu dLibra
B.2. Serwer systemu dLibra
B.3. Skalowanie systemu dLibra
B.3.1. Dwa serwery
B.3.2. Trzy serwery