4.2. Aplikacja czytelnika

Uruchomienie aplikacji czytelnika sprowadza się do uruchomienia Tomcata. Po jego uruchomieniu aplikacja WWW powinna być dostępna pod adresem http://localhost:8080/dlibra/ przy założeniu domyślnej konfiguracji Tomcata i standardowej nazwy katalogu aplikacji WWW systemu dLibra .

Dodatkowo pod adresem http://localhost:8080/dlibra/dlibra/admin powinna być dostępna część administracyjna aplikacji WWW.