12.2. Zmodyfikowane pliki binarne

Nie należy zastępować plików binarnych nowej wersji systemu dLibra ich odpowiednikami ze starej wersji. Wyjątkiem są elementy graficzne Aplikacji Czytelnika, które mogły być zmienione w celu dostosowania wyglądu tej aplikacji. W takiej sytuacji należy zmienione pliki przenieść do nowej wersji Aplikacji Czytelnika.

Drugą sytuacją, w której może być konieczne nadpisanie plików binarnych jest wykorzystanie niestandardowych elementów biblioteki wrapper w serwerze systemu dLibra . Ma to miejsce, gdy system dLibra jest uruchamiany w systemach operacyjnych innych niż MS Windows lub Linux. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z pomocą techniczną przed rozpoczęciem migracji.