12.3. Zmodyfikowane pliki tekstowe

W przeciwieństwie do plików binarnych, w przypadku zmienionych plików tekstowych nie można ich wprost przenieść ze starej do nowej wersji systemu dLibra . Należy wykorzystać narzędzie do porównywania plików (np. KDiff3 dla Linuxa lub WinDiff dla MS Windows) w celu wykrycia różnic pomiędzy plikami i na tej podstawie wprowadzić modyfikacje do nowych plików.

Jeżeli pewnych plików tekstowych brakuje, znaczy to, że informacje w nich zawarte zostały przeniesione w inne miejsce. W przypadku wersji 2.5 jest to część plików konfiguracyjne serwera. Przyczyną zmian jest odseparowanie konfiguracji poszczególnych usług serwera w odrębnych podkatalogach. Zmiany dotyczą następujących plików (wszystkie poniższe ścieżki są wzgledne dla głównego katalogu konfiguracyjnego serwera conf ):

Ponadto w podkatalogach konfiguracyjnych poszczególnych usług dodano pliki jobs.xml zawierające konfigurację zadań okresowych realizowanych przez te usługi. Informacje znajdujące się w tych plikach w poprzedniej wersji systemu znajdowały się w pliku server.xml . Główny plik konfigurujący mechamizm zadań okresowych wspólny dla wszystkich usług to plik quartz.properties znajdujący się w katalogu conf .