Instalacja i uruchomienie

Instrukcja ta opisuje czynności związane z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem wszystkich komponentów środowiska dLibra . Składa się ona z następujących rozdziałów:

Rozdział 1. Budowa systemu dLibra

Zawiera omówienie architektury systemu dLibra oraz funkcjonalności poszczególnych jego komponentów, a także schemat połączeń sieciowych pomiędzy komponentami.

Rozdział 2. Przygotowanie do instalacji systemu dLibra

Opisuje przygotowanie do instalacji systemu. Zawiera także spis oprogramowania zewnętrznych dostawców niezbędnego do uruchomienia oprogramowania dLibra oraz opis zawartości pakietu dystrybucyjnego systemu.

Rozdział 3. Proces instalacji

Jest poświęcony samemu procesowi instalacji.

Rozdział 4. Uruchamianie systemu dLibra

Zawiera informacje na temat uruchamiania serwera oraz aplikacji składowych systemu dLibra .

Rozdział 5. Najczęściej spotykane problemy z instalacją systemu dLibra

Zawiera opis problemów i ich rozwiązań, z którymi najczęściej spotykali się użytkownicy oprogramowania dLibra .

Na końcu instrukcji, jako Dodatek A. Parametry konfiguracyjne instalatora systemu dLibra , została zamieszczona tabela zawierająca omówienie wszystkich parametrów konfiguracyjnych instalatora systemu.