Rozdział 8. Konfiguracja

[Caution]Uwaga!

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy modyfikowaniu wszystkich opisanych poniżej plików i parametrów systemu dLibra .

Poniżej podano ścieżki ważniejszych plików konfiguracyjnych aplikacji czytelnika, wraz z opisem tych plików. Wszystkie podane ścieżki są ścieżkami względnymi do katalogu głównego tej aplikacji.

Podstawowe ustawienia

Komunikaty, etykiety, etc.

[Note]Notatka

Zaleca się, aby nie modyfikować poniżej wymienionych plików, a jedynie tworzyć nowe pliki o takiej samej strukturze, lecz zmienionej nazwie i tam umieszczać poprawianą/dodawaną zawartość. Nazwa nowych plików powinna być następująca: <stara_nazwa>-custom.xml dla plików XML oraz <stara_nazwa>-custom_<kod_jezyka>.properties dla plików *.properties. Zawartość tak nazwanych plików będzie automatycznie nadpisywała zawartość plików oryginalnych, a dużo prostsze będzie uaktualnianie aplikacji czytelnika do nowych wersji.