3.3. Rozmieszczenie komponentów systemu

Po poprawnym zakończeniu działania instalatora i zainicjalizowaniu bazy danych należy przenieść skonfigurowane komponenty systemu we właściwe lokalizacje. Poniżej opisano tę czynność dla każdego z elementów systemu.

3.3.1. Serwer

W wyniku instalacji w docelowym katalogu powstaje podkatalog o nazwie dlibra-server-[numer.wersji] , zwanym dalej katalogiem głównym serwera. Zawiera on przygotowany do uruchomienia serwer systemu dLibra . Serwer może być uruchomiony bezpośrednio w katalogu, w którym został umieszczony w procesie instalacji. Można też przenieść ten katalog w dowolne inne miejsce na dysku. Dopuszczalna jest zmiana nazwy katalogu z dlibra-server-[numer.wersji] na dowolną inną.

3.3.2. Aplikacja administratora i redaktora

Znajduje się ona w pliku dlibra.war i katalogu dlibra-webapp-[numer.wersji] , które są w docelowym katalogu instalacji. Uruchomienie jej opisane jest w następnym punkcie dotyczącym aplikacji czytelnika.

3.3.3. Aplikacja czytelnika

Jeżeli używanym kontenerem serwletów jest zalecany Apache Tomcat, to plik dlibra.war z aplikacją czytelnika należy przenieść z katalogu docelowego instalatora do podkatalogu webapps w katalogu, w którym został zainstalowany Tomcat. Można też tak skonfigurować Tomcata, aby wykorzystywał aplikację czytelnika umieszczoną w katalogu dlibra-webapp-[numer.wersji] .

W przypadku używania innego kontenera serwletów, sposób osadzenia aplikacji czytelnika w kontenerze należy sprawdzić w dokumentacji tego kontenera.