Rozdział 6. Konfiguracja

[Caution]Uwaga!

Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy modyfikowaniu wszystkich opisanych poniżej plików i parametrów systemu dLibra .

W podkatalogu conf katalogu głównego serwera znajdują się m.in. następujące pliki konfiguracyjne: