Rozdział 11. Szczegółowa procedura migracji

11.1. Wstęp

W tym rozdziale przedstawiona została zalecana szczegółowa procedura migracji między wersjami systemu dLibra . Nie jest ona najkrótszym sposobem przeprowadzenia migracji, ale pozwala na zminimalizowanie okresu niedostępności biblioteki dla użytkowników. Doświadczony administrator systemu dLibra może opracować własną procedurę migracji. Niezbędne jednak jest aby zawierała ona kroki opisane w kolejnych rozdziałach.