Kolekcja

Dział Sieci

W Dziale Sieci prowadzone są prace związane z dwoma podstawowymi obszarami działań:

  • eksploatacja, utrzymanie i zarządzenia sieciami PIONIER i POZMAN
  • prace badawcze związane z nowoczesnymi technologiami sieci teleinformatycznych.

W ramach obsługi połączeń zagranicznych PCSS zarządza także połączeniem polskiego środowiska naukowego z europejską siecią GÉANT i światowymi sieciami naukowymi.

Eksploatacja, utrzymanie i zarządzanie sieciami PIONIER i POZMAN realizowane są przez:

  • Zespół sieci światłowodowych, który zajmuje się rozwojem obu sieci, realizacją inwestycji sieciowych, utrzymaniem i konserwacją linii światłowodowych i węzłów transmisyjnych, współpracą z podmiotami zewnętrznymi w zakresie prawa drogi oraz eksploatacji i utrzymania infrastruktury sieciowej   
  • Zespół transmisji przewodowej i bezprzewodowej, który zajmuje się planowaniem, wdrażaniem oraz utrzymaniem urządzeń teletransmisyjnych. Do zadań zespołu należy nadzorowanie i konfiguracja systemów DWDM, routerów sieciowych oraz przełączników MPLS. Utrzymanie sieci teletransmisyjnej obejmuje pomiary parametrów świadczonych usług, badanie niezawodności i bezpieczeństwa sieci
  • Zespół zarządzania sieciami, w ramach którego działa Centrum Zarządzania Siecią (NOC), wykonujący czynności związane m.in. z monitorowaniem przyłączy oraz urządzeń sieciowych, pomiarami parametrów wydajności sieci, przyjmowaniem oraz obsługą zgłoszeń dotyczących działania sieci oraz incydentów bezpieczeństwa, monitorowaniem stanu połączeń zagranicznych PIONIER do europejskiej sieci naukowej GEANT, Internetu światowego oraz innych połączeń międzynarodowych. Dodatkowo Centrum Zarządzania Siecią nadzoruje infrastrukturę obliczeniową w PCSS.  Dyżur centrum pełniony jest w trybie 24 godzin na dobę przez 365 dni w roku.

Drugi obszar działań Działu Sieci obejmuje prace badawcze nad nowymi technologiami rozszerzającymi funkcjonalność nowoczesnych systemów transmisji danych. W szczególności, są to prace związane z uczestnictwem PCSS w projektach  współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE oraz środków krajowych MNiSW.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji