Kolekcja

Dział Komputerów Dużej Mocy

Zasoby KDM obejmują specjalizowane systemy obliczeniowe o różnych architekturach (wieloprocesorowe SMP oraz klastry – tightly coupled), połączonych szybkimi sieciami lokalnymi (InfiniBand, Gigabit Ethernet oraz Fast Ethernet). W ramach podnoszenia poziomu wiedzy użytkowników, KDM prowadzi szkolenia m.in. z wykorzystania narzędzi programistycznych oraz standardów programistycznych. Centrum KDM aktywnie pomaga użytkownikom w procesie optymalizacji oprogramowania oraz udziela szeroko pojętej pomocy w zakresie prowadzonych obliczeń.

Domenę obliczeniową wraz z systemem składowania danych charakteryzują poniższe parametry ( stan na 31.12.2008):
  • moc obliczeniowa – 46,1 TFlops,
  • pamięć operacyjna – 156 TB,
  • przestrzeń dyskowa – 153 TB,
  • pamięć masowa – 672 TB.

Zasoby obliczeniowe oraz usługi składowania danych są wykorzystywane przez wiele jednostek naukowych w Polsce, głównie jednak przez środowisko poznańskie. Zasoby przede wszystkim wykorzystywane są w dyscyplinach: chemia, fizyka, matematyka, informatyka i konstrukcje inżynierskie.

PCSS udostępnia także zasoby użytkownikom zaangażowanym w polskich projektach (np. Clusterix) oraz projektach współfinansowanych przez Unię Europejską (np. EGEE, BalticGrid). Dział KDM ponadto nadzoruje infrastrukturę pomocniczą, tzn. zasilanie energią elektryczną, klimatyzowanie pomieszczeń technicznych i zabezpieczenia p-poż.

Portal Działu KDM i elektroniczna obsługa użytkowników: https://hpc.man.poznan.pl/.

Kolekcje

podrzędne

Kolekcji (0)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji