Podręcznik użytkownika środowiska dLibra w wersji 3.0

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

Redakcja:

Tomasz Parkoła

$Id: userguide.xml,v 1.34 2005/05/31 07:14:05 tparkola Exp $


Spis treści

1. Wstęp
1.1. dLibra - platforma do budowy bibliotek cyfrowych
1.2. Użytkownicy systemu dLibra
1.3. Katalogi
1.4. Kolekcje
1.5. Publikacja
1.5.1. Wydania publikacji, pliki i wersje plików
1.6. Właściwości obiektu
1.6.1. Wielojęzyczność właściwości
1.6.2. Opis bibliograficzny obiektu
1.7. Inne zasoby biblioteki
2. Instalacja, uruchamianie i logowanie do programu okienkowego dLibra
2.1. Instalacja i uruchamianie programu okienkowego dLibra
2.2. Logowanie do programu okienkowego dLibra i uruchamianie aplikacji redaktora lub administratora
3. Aplikacja Redaktora
3.1. Aplikacji Redaktora - główne okno
3.1.1. Drzewo Katalogów
3.1.2. Lista elementów
3.1.3. Okno Własności
3.1.4. Edytor informacji ogólnych
3.1.5. Edytor opisu bibliograficznego
3.1.6. Edytor Praw
3.1.7. Edytor Pozycji Publikacji
3.1.8. Wybór kolekcji dla publikacji
3.2. Kreator Publikacji
3.2.1. Działanie Kreatora Publikacji
3.2.2. Używanie Kreatora Publikacji
3.3. Typowe zadania redaktora
3.3.1. Przesuwanie i usuwanie elementów
3.3.2. Tworzenie katalogu
3.3.3. Tworzenie nowej publikacji grupowej
3.3.4. Tworzenie nowej publikacji
3.3.5. Tworzenie nowej publikacji planowanej
3.3.6. Dodawanie treści do publikacji planowanej
3.3.7. Publikowanie wydania publikacji
3.3.8. Usuwanie treści publikacji
3.3.9. Zmiana hasła
3.3.10. Wyszukiwanie elementów
3.4. Zaawansowane zadania redaktora
3.4.1. Tryby działania (widoki) programu redaktora
3.4.2. Pobieranie plików wydania publikacji
3.4.3. Dodawanie nowych wersji plików
3.4.4. Tworzenie/usuwanie wydania publikacji
3.4.5. Porządkowanie plików publikacji
3.4.6. Masowe ładowanie publikacji
3.4.7. Konfiguracja programu redaktora
4. Zarządzanie biblioteką
4.1. Główne okno Aplikacji Administratora
4.1.1. Drzewo Biblioteki
4.2. Podstawowe Zadania Administratora
4.2.1. Tworzenie/usuwanie kolekcji
4.2.2. Zarządzanie publikacjami w kolekcji
4.2.3. Zarządzanie atrybutami biblioteki
4.2.4. Zarządzanie słownikiem wartości atrybutów
4.2.5. Zarządzanie użytkownikami i grupami
4.2.6. Zarządzanie językami
4.3. Zaawansowane zarządzanie prawami
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Uprawnienia na poziomie biblioteki
4.3.3. Uprawnienia na poziomie katalogu
4.3.4. Uprawnienia na poziomie kolekcji
4.3.5. Uprawnienia na poziomie publikacji
4.4. Zarządzanie domenami dostępu
A. Rozszerzenie importu MARC
A.1. Format pliku marcImport.properties
A.2. Format pliku marcImpRemChars.properties
A.3. Domyślna konfiguracja
B. Import i eksport w formacie RDF
B.1. Plik konfiguracyjny eksportu RDF
C. Import metadanych z formatu XML
D. Import metadanych z formatu BibTeX
E. Słownik synonimów wartości atrybutów
E.1. Idea słownika synonimów
E.2. Konstrukcja słownika synonimów
F. Domyślna konfiguracja aplikacji redaktora
F.1. Domyślne ustawienia programu redaktora
G. Właściwości obiektów w systemie dLibra
H. Operacje dotyczące obiektów systemu dLibra
Słownik