Dodatek H. Operacje dotyczące obiektów systemu dLibra

Poniżej w tabeli zostały opisane operacje jakie można wykonywać na obiektach znajdujących się w aplikacji administratora/redaktora. Każdy wiersz zawiera następujące informacje: kolumna Element zawiera nazwę elementu, kolumna Operacja zawiera nazwę operacji, którą można wywołać na obiekcie, kolumna Dostęp zawiera informacje o tym w jaki sposób można tę operację wywołać, kolumna Opis zawiera krótki opis tej operacji.

Tabela H.1. Operacje

ElementOperacjaDostępOpis
KatalogNowy katalogMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia dodanie nowego katalogu do wybranego katalogu.
KatalogNowa publikacjaMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia dodanie nowej publikacji do wybranego katalogu.
KatalogNowa publikacja grupowaMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia dodanie nowej publikacji grupowej do wybranego katalogu.
KatalogNowa publikacja planowanaMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia dodanie nowej publikacji planowanej do wybranego katalogu.
KatalogUsuńMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie wybranego katalogu oraz wszystkich elementów, które się w nim znajdują.
Publikacja grupowaNowa publikacja planowanaMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia dodanie nowej publikacji planowanej do wybranej publikacji grupowej.
Publikacja grupowaNowa publikacjaMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia dodanie nowej publikacji do wybranej publikacji grupowej.
Publikacja grupowaNowa publikacja grupowaMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia dodanie nowej publikacji grupowej do wybranej publikacji grupowej.
Publikacja grupowaUsuńMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie wybranej publikacji grupowej wraz z całą jej zawartością.
Publikacja planowanaDodaj treśćMenu podręczneOperacja umożliwia dodanie treści do wybranej publikacji planowanej. Po dodaniu treści publikacja planowana staje się publikacją normalną.
Publikacja planowanaUsuńMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie wybranej publikacji planowanej.
PublikacjaDodaj nowe wersje plikówMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia dodanie nowych wersji plików do plików publikacji. Nowe wersje plików z reguły dodawane są po to by poźniej utworzyć na ich podstawie nowe wydanie.
PublikacjaZmień plikiMenu podręczneOperacja umożliwia zmianę plików publikacji. Po tej operacji publikacja posiada zupełnie nowe pliki (wyspecyfikowane w kreatorze) - stare pliki są usuwane. Aby operacja ta była dostępna publikacja musi posiadać tylko jedno wydanie, które nie może być opublikowane. Dodatkowo, żaden plik publikacji nie może mieć więcej niż jedną wersję. Ograniczenia te są po to by podmiana plików publikacji mogła odbyć się tylko na początku jej istnienia.
PublikacjaNowe wydanieMenu Zarządzanie, Pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia utworzenie nowego wydania publikacji. Domyślnie najnowsze wersje plików są wybrane jako te, które będą wchodziły w skład nowego wydania.
PublikacjaPobierz plikiOpcja dostępna tylko w trybie prostym gdy publikacja ma jedno wydanie: menu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia pobranie plików wydania publikacji.
PublikacjaUsuń treśćMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie treści z wszystkich wydań publikacji. Przed usunięciem treści należy podać powód jej usunięcia. Powód ten przedstawiany jest użytkownikom stron WWW, którzy odwiedzają stronę publikacji za pośrednictwiem stałego punktu dostępu.
PublikacjaUsuńMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie publikacji. Przed usunięciem publikacji można podać powód jej usunięcia. Powód ten przedstawiany jest użytkownikom stron WWW, którzy odwiedzają stronę publikacji za pośrednictwiem stałego punktu dostępu.
Publikacja bez treściUsuńMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia całkowite usunięcie publikacji. Przed usunięciem publikacji można podać powód jej usunięcia. Powód ten przedstawiany jest użytkownikom stron WWW, którzy odwiedzają stronę publikacji za pośrednictwiem stałego punktu dostępu.
WydanieNowe wydanieMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia utworzenie nowego wydania na bazie wybranego wydania. W kreatorze wydania domyślnie zaznaczone są wersje plików które grupuje wydanie na którym operacja została wykonana.
WydaniePobierz plikiMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia pobranie plików wydania.
WydanieUsuńMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie wydania. Wydanie może być usunięte jeśli nie jest jedynym wydaniem publikacji oraz nie jest wydaniem opublikowanym. Dodatkowo wydanie to nie może być wydaniem publikacji bez treści.
PlikUsuńMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie pliku. Plik może być usunięty gdy żadna z jego wersji nie należy do żadnego wydania.
Wersja plikuPobierz plikMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia pobranie treści wersji pliku.
Wersja plikuZmień treść plikuMenu podręczneOperacja umożliwia podmianę treści wersji pliku.
Wersja plikuUsuńMenu Zarządzanie, pasek narzędzi, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie wersji pliku. Wersja pliku może zostać usunięta gdy nie jest przypisana do żadnego wydania i nie jest jedyną wersją pliku.
KolekcjaNowa kolekcjaMenu Zarządzanie, menu podręczneOperacja umożliwia utworzenie nowej kolekcji w wybranej kolekcji.
KolekcjaUsuńMenu Zarządzanie, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie wybranej kolekcji.
UżytkownikNowy użytkownikMenu Zarządzanie, menu podręczneOperacja umożliwia utworzenie nowego użytkownika.
UżytkownikUsuńMenu Zarządzanie, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie wybranego użytkownika.
GrupaNowa grupaMenu Zarządzanie, menu podręczneOperacja umożliwia utworzenie nowej grupy.
GrupaUsuńMenu Zarządzanie, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie wybranej grupy.
AtrybutNowy atrybutMenu Zarządzanie, menu podręczneOperacja umożliwia utworzenie nowego atrybutu.
AtrybutUsuńMenu Zarządzanie, menu podręczneOperacja umożliwia usunięcie wybranego atrybutu.