Dodatek G. Właściwości obiektów w systemie dLibra

Poniżej w tabeli zostały opisane właściwości elementów w systemie dLibra. Wiersz zawiera następujące informacje: kolumna Element zawiera nazwę elementu, kolumna Właściwość zawiera nazwę właściwości danego elementu, kolumna Wielojęzyczność zawiera informacje o tym czy dana właściwość jest wielojęzyczna (tak) czy nie (nie), kolumna Wymagana zawiera informacje o tym czy dana wartość jest wymagana czy nie, kolumna Opis zawiera krótki opis danej właściwości.

Tabela G.1. Właściwości obiektów

ElementWłaściwośćWielojęzycznośćWymaganaOpis
KatalogNazwaNieTakNazwa katalogu. Katalogi widoczne są tylko dla redaktorów.
KatalogUwagiNieNieUwagi administracyjne, np. informacje o charakterze zasobów znajdujących się w katalogu. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.
KatalogWartości atrybutówTakNieOpis bibliograficzny katalogu jest domyślnym opisem bibliograficznym elementów (np. publikacji), które będą tworzone w tym katalogu. Podczas tworzenia nowego elementu w katalogu, w kroku tworzenia opisu bibliograficznego zostanie wprowadzony opis katalogu - redaktor może użyć lub zmodyfikować/uzupełnić ten domyślny opis.
KatalogIdentyfikator--Identyfikator nie moze być modyfikowany ponieważ jest on autormatycznie przydzielany przez system. Jest to unikalny identyfikator w ramach katalogów.
Publikacja grupowaNazwaNieTakNazwa publikacji grupowej w systemie dLibra.
Publikacja grupowaUwagiNieNieUwagi administracyjne. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.
Publikacja grupowaIdentyfikator--Identyfikator nie moze być modyfikowany ponieważ jest on autormatycznie przydzielany przez system. Jest to unikalny identyfikator w ramach publikacji.
Publikacja grupowaWartości atrybutówTakNieOpis bibliograficzny publikacji grupowej jest dziedziczony do elementów, które się w niej znajdują. Jeśli opis bibliograficzny elementu podrzędnego nie zawiera wartości określonego atrybutu a opis publikacji grupowej zawiera taką wartość to zostanie ona automatycznie dodana do opisu elementu podrzędnego i taki uzupełniony opis jest prezentowany użytkownikowi stron WWW. Uzupełnianie opisu dzieje się automatycznie za każdym razem gdy opis wyświetlany jest na stronach WWW. Wewnętrznie w aplikacji redaktora/administratora opisy te są rozdzielone.
Publikacja planowanaNazwaNieTakNazwa publikacji planowanej w systemie dLibra.
Publikacja planowanaUwagiNieNieUwagi administracyjne. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.
Publikacja planowanaLink--Wartość automatycznie generowana przez system. Jest to stały link dostępu do publikacji w danej bibliotece cyfrowej. Składa się on z części „/publication/” oraz identyfikatora publikacji, np. dla publikacji o identyfikatorze 10 mamy link: „/publication/10”. Aby otworzyć informacje o publikacji na stronie WWW należy wprowadzić do przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Firefox) adres WWW biblioteki cyfrowej a następnie dokleić do końca link, np. dla adresu biblioteki cyfrowej www.wbc.poznan.pl mamy: www.wbc.poznan.pl/publication/10.
Publikacja planowanaIdentyfikator--Identyfikator nie moze być modyfikowany ponieważ jest on autormatycznie przydzielany przez system. Jest to unikalny identyfikator w ramach publikacji.
Publikacja planowanaWartości atrybutówTakNieOpis bibliograficzny publikacji planowanej jest automatycznie przypisywany pierwszemu wydaniu, które jest tworzone podczas dodawania treści do tej publikacji planowanej.
Publikacja planowanaZabezpieczonaNieTakWartość reprezentowana jako pole wyboru. Redaktor może wstępnie zabezpieczyć publikację (zobacz ??? po więcej szczegółów) - zaznaczyć, że treść tej publikacji powinna być w zabezpieczona.
PublikacjaNazwaNieTakNazwa publikacji w systemie dLibra.
PublikacjaUwagiNieNieUwagi administracyjne. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.
PublikacjaLink-- Wartość automatycznie generowana przez system. Jest to stały link dostępu do publikacji w danej bibliotece cyfrowej. Składa się on z części „/publication/” oraz identyfikatora publikacji, np. dla publikacji o identyfikatorze 10 mamy link: „/publication/10”. Aby otworzyć informacje o publikacji na stronie WWW należy wprowadzić do przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer lub Firefox) adres WWW biblioteki cyfrowej a następnie dokleić do końca link, np. dla adresu biblioteki cyfrowej www.wbc.poznan.pl mamy: www.wbc.poznan.pl/publication/10.
Publikacja ZabezpieczonaNieTakWartość reprezentowana jako pole wyboru. Jeśli pole jest zaznaczone to treść wydań będzie zabezpieczona przed kopiowaniem i drukowaniem na stronie WWW. Właściwość tę można zaznaczyć tylko dla publikacji, których treść jest w formacie HTML.
Publication bez treści---Publikacja bez treści ma takie same właściwości jak publikacja normalna, przy czym żadnej z tych właściwości nie można edytować - można tylko przeglądać.
WydanieNazwaNieTakNazwa wydania w systemie dLibra.
WydanieUwagiNieNieUwagi administracyjne. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.
WydanieOpublikowaneNieTakWartość reprezentowana jako pole wyboru. Jeśli jest zaznaczone to wydanie jest opublikowane - użytkownicy, którzy mają prawo przeglądania do publikacji mogą przeczytać to wydanie. Wydanie może być również opublikowane czasowo - do pewnego momentu w przyszłości kiedy to wydanie automatycznie przestaje być opublikowane.
WydanieModyfikacja--Wartości nie można modyfikować - jest ona automatycznie aktualizowana przez system. Wartością jest identyfikator (login) użytkownika, który ostatnio modyfikował wydanie.
WydanieRozmiar plików--Wartości nie można modyfikować - jest ona automatycznie aktualizowana przez system. Wartością jest sumaryczny rozmiar plików tego wydania.
WydanieWartości atrybutówTakNieOpis bibliograficzny wydania. Opis ten powinien dotyczyć treści, która jest przypisana do wydania. Generalnie każde wydanie powinno mieć wprowadzony opis bibliograficzny.
WydanieOpisTakNieKrótki opis wydania. Opis ten jest wyświetlany na stronach WWW. Pownien zawierać opis tego co znajduje się w treści wydania (krótka charakterystyka zasobu).
WydanieKomentarzTakNieKomentarz do wydania. Może być rozbudowany. Powinien zawierać informacje dodatkowe na temat zasobu, np. informacje o ewentualnych zniszczeniach, które widoczne są na zeskanowanych stronach.
WydanieMiniaturaNieNiePiktogram przedstawiający wydanie. Może to być, np. miniaturka skanu pierwszej strony danej pozycji.
PlikNazwa pliku--Nazwy pliku nie można zmienić. Jest to nazwa pliku wchodzącego w skład publikacji.
PlikTyp pliku--Typu pliku nie można zmienić. Jest to typ pliku wchodzącego w skład publikacji.
Wersja plikuNazwa pliku--Nazwy pliku nie można zmienić. Jest to nazwa pliku ktorego ta wersja dotyczy.
Wersja plikuRozmiar pliku--Rozmiaru pliku nie można modyfikować. Jest to rozmiar wersji pliku.
Wersja plikuZmodyfikowany--Wartości nie można modyfikować. Jest to data ostatniej modyfikacji wersji pliku.
Wersja plikuTyp--Typu nie można modyfikować. Jest to typ wersji pliku.
Wersja plikuOpisNieNieOpis wersji pliku. Są to informacje wewnętrzne widoczne tylko dla redaktorów.
KolekcjaNazwaTakTakNazwa kolekcji w systemie dLibra. Nazwa ta widoczna jest na stronach WWW.
KolekcjaOpisTakNieOpis kolekcji. Opis widoczny jest na stronach WWW.
KolekcjaIdentyfikator OAI-PMHNieTakIdentyfikator wykorzystywany w mechaniźmie wyszukiwania zasobów rozproszonych. Identyfikator ten powinien być unikalny w ramach jednego poziomu kolekcji.
KolekcjaUwagiNieNieUwagi administracyjne. Informacje te widoczne są tylko dla redaktorów.
KolekcjaIdentyfikator--Identyfikator nie moze być modyfikowany ponieważ jest on autormatycznie przydzielany przez system. Jest to unikalny identyfikator w ramach kolekcji.
UżytkownikNazwiskoNieNieDane o użytkowniku (imie i nazwisko).
Użytkownike-mailNieTakAdres e-mail użytkownika. Musi być unikalny w skali całego systemu (każdy użytkownik musi mieć inny adres e-mail).
UżytkownikInstytucjaNieNieDane o użytkowniku (np. instytucja w jakiej jest zatrudniony).
UżytkownikIdentyfikatorNieTakWartość jest wprowadzana raz przy tworzeniu użytkownika, później nie można jej modyfikować. Jest to unikalny identyfikator (login) użytkownika.
UżytkownikHasło, potwierdź hasłoNieNieHasło użytkownika. Pozwala na zmianę hasła dla określonego użytkownika.
UżytkownikTyp użytkownikaNieTakWartość prezentowana w postaci listy rozwijanej. Typy użytkowników opisane są w sekcji .
UżytkownikData wygaśnięciaNieNieData po której konto użytkownika wygasa - użytkownik wtedy nie może zalogować się na swoje konto.
UżytkownikZablokowaneNieTakWartość reprezentowana jako pole wyboru. Konto może być zablokowane przez administratora (pole zaznaczone) lub nie (pole odznaczone). Zablokowany użytkownik nie może logować się na swoje konto.
UżytkownikDomeny dostępuNieNieDomeny dostępu dla użytkownika. Możliwe jest wyspecyfikowanie adresów komputerów z których dany użytkownik będzie miał dostęp do systemu bez hasła lub będzie miał ten dostęp zablokowany.
UżytkownikGrupy--Lista grup do których użytkownik należy.
UżytkownikPrawa administracyjne--Prawa, które mogą być przyznane użytkownikowi. Zobacz po więcej szczegółów.
GrupaNazwaNieTakNazwa grupy w systemie dLibra.
GrupaOpisNieNieOpis grupy w systemie dLibra.
GrupaCzłonkowie--Lista użytkowników należących do tej grupy.
GrupaPrawa administracyjne--Prawa, które mogą być przyznane grupie. Zobacz po więcej szczegółów.
AtrybutNazwaTakTakNazwa atrybutu w systemie dLibra. Nazwa ta jest widoczna na stronach WWW.
AtrybutOpisTakTakOpis atrybutu w systemie dLibra. Opis jest widoczny na stronach WWW.
AtrybutNazwa RDFNieTakUnikalny identyfikator atrybutu w systemie dLibra.
AtrybutRolaNieNieRola atrybutu w schemacie Dublin Core. Atrybut może nie mieć przypisanej roli.
AtrybutIdentyfikatorNieTakIdentyfikator nie moze być modyfikowany ponieważ jest on autormatycznie przydzielany przez system. Jest to unikalny identyfikator w ramach atrybutów.