A.3. Domyślna konfiguracja

Domyślnie rozszerzenie skonfugurowane jest następującymi plikami: