1.6. Właściwości obiektu

Obiekty znajdujące się w systemie dLibra posiadają różne właściwości. Właściwością jest np. nazwa elementu, opis bibliograficzny elementu, informacje administracyjne dotyczące elementu, itp. Każda właściwość może dodatkowo być wielojęzyczna lub niezależna od języka, wymagana bądź nie. Dodatek G. Właściwości obiektów w systemie dLibra zawiera informacje na temat właściwości obiektów w systemie dLibra.

1.6.1. Wielojęzyczność właściwości

Jeżeli właściwość jest niezależna od języka specyfikuje się ją tylko raz (w jednym języku). Jeżeli właściwość jest wielojęzyczna oznacza to, że może być wyspecyfikowana w dowolnej liczbie języków (używane języki definiuje administrator biblioteki). Przykładem właściwości niezależnej od języka jest nazwa katalogu. Katalogi tworzone są przez redaktora w celu hierarchicznego uporządkowania zbioru dokumentów. Jest to uporządkowanie wewnętrzne (tylko dla redaktora) co oznacza, że katalogi widziane są tylko przez redaktorów - czytelnicy stron WWW nie mają do nich dostępu. Przez to, że katalog jest wewnętrznym elementem redaktorów nie jest konieczne wprowadzanie nazwy wielojęzycznej. Przykładem właściwości wielojęzycznej (zależnej od języka) jest nazwa kolekcji. Nazwy kolekcji prezentowane są na stronie WWW dlatego pożądane jest aby były one wyspecyfikowane w wielu językach ze względu na wielonarodowość czytelników stron WWW.

1.6.2. Opis bibliograficzny obiektu

Niektóre obiekty w bibliotece dLibra można opisać przy pomocy zdefiniowanego zbioru atrybutów zwanego schematem. Podstawowym schematem w bibliotece dLibra jest Dublin Core 1.1, przy czym istnieje możliwość modyfikacji tego zestawu atrybutów. Wartości atrybutów obiektu są rozpatrywane podczas przeszukiwania biblioteki i są kluczowym elementem pozwalającym identyfikować dany zasób. Schemat jest w praktyce opisem bibliograficznym obiektu w bibliotece. W przypadku domyślnego schematu (Dublin Core 1.1) są to informacje typu autor, tytuł, data wydania, wydawca, itd.

Obiekty, które posiadają opis bibliograficzny to:

  • publikacja planowana,

  • wydanie,

  • publikacja grupowa,

  • katalog