3. Co zawiera ta instrukcja?

Instrukcja ta opisuje czynności związane z instalacją, konfiguracją i uruchomieniem wszystkich komponentów środowiska dLibra. Składa się ona z następujących rozdziałów:

Część I. Instalacja i uruchomienie

Zawiera ogólny opis systemu dLibra oraz instrukcję instalacji i uruchomienia systemu.

Część II. Serwer dLibra

Zawiera informacje związane z konfiguracją, administracją i utrzymaniem serwera systemu dLibra.

Część III. Aplikacja Czytelnika

Zawiera informacje związane z konfiguracją, dostosowaniem wyglądu i utrzymaniem Aplikacji Czytelnika systemu dLibra.

Część IV. Migracja z wersji 2.0.1 do wersji 2.2

Zawiera instrukcję samodzielnej migracji z wersji 2.0.1 do wersji 2.2 oprogramowania dLibra.

Dodatki

Dodatki zawierają szczegółowe informacje związane z tematami poruszonymi w poszczególnych częściach tej instrukcji.