Dodatek A. Parametry konfiguracyjne instalatora systemu dLibra

Poniższa lista opisuje informacje niezbędne w trakcie procesu instalacji oprogramowania dLibra. Parametry oznaczone jako opcjonalne mogą mieć przypisane puste wartości, przy czym pusta wartość może oznaczać wyłączenie mechanizmu, który wykorzystuje dany parametr.

Ogólne ustawienia serwera

Konfiguracja bazy danych

Konfiguracja serwera SMTP

Konfiguracja aplikacji WWW

Konfiguracja serwera LDAP

[Note]Notatka

Obecność pierwszego z poniższych parametrów decyduje o tym, czy pozostałe parametry są wymagane.