Dodatek B. Architektura oraz możliwości skalowania systemu dLibra

B.1. Architektura systemu dLibra

System dLibra jest systemem wielowarstwowym o architekturze przedstawionej na poniższym schemacie:

Rysunek B.1. Architektura systemu dLibra.

Architektura systemu dLibra.

Oznaczony przerywaną linią prostokąt reprezentuje serwer systemu dLibra opisany dokładniej w dalszej części tekstu. Z serwerem komunikują się następujące komponenty architektury systemu:

  • Aplikacja redaktora i administratora - osobna aplikacja wykorzystywana do zarządzania biblioteką cyfrową, do umieszczania i modyfikacji treści i metadanych dostępnych w bibliotece, etc.

  • Aplikacja czytelnika - uruchomiona na serwerze WWW aplikacja, dzięki której czytelnicy mogą przeglądać oraz przeszukiwać zawartość biblioteki cyfrowej. Aplikacja WWW może do autentykacji użytkowników wykorzystywać systemy typu Single Sign-On. Aplikacja ta udostępnia również interfejs dostępowy oparty na protokole OAI-PMH.

  • Panel administracyjny serwera dLibra - panel oparty o technologię Java JMX umożliwiający monitorowanie stanu serwera oraz wykonywanie operacji przewidzianych do obsługi sytuacji awaryjnych. Są to m.in. operacje takie jak odtworzenie indeksów wyszukiwawczych.