Rozdział 14. Migracja danych

Migracja danych odbywa się poprzez uruchomienie określonych metod z interfejsu administratora serwera systemu dLibra. Szczegółowy opis tego interfejsu zawiera Rozdział 7. Panel administracyjny.

W ramach migracji między wersją 2.0.1 a wersją 2.2 należy uruchomić następujące metody (kolejność jest istotna):

  1. MetadataServer.InheritanceTasks.createParentsStructures()

  2. SearchServer.ReindexTasks.reindexDCMetadata()