Rozdział 7. Panel administracyjny

7.1. Budowa interfejsu administracyjnego serwera systemu dLibra

7.1.1. Technologia JMX

Do budowy interfejsu administracyjnego serwera systemu dLibra wykorzystana została technologia Java JMX. Technologia ta umożliwia dostęp do zdalnych obiektów języka Java, przeglądanie i modyfikację własności tych obiektów oraz wywoływanie operacji (metod) udostępnianych przez te obiekty. Udostępniane obiekty mogą być grupowane w hierarchiczne struktury. Funkcjonalność technologii Java JMX może być udostępniana poprzez wiele protokołów takich jak HTTP, WebServices czy SNMP. W projekcie dLibra zdecydowano się na wykorzystanie protokołu Java RMI. Szczegółowe informacje na temat Java JMX znaleźć można na oficjalnej stronie z dokumentacją oraz w wielu artykułach pokazujących wykorzystanie tej technologii.

Aby móc skorzystać z obiektów udostępnianych przy pomocy interfejsu Java JMX należy posiadać oprogramowanie klienckie wspierające tą technologię. Poniżej opisano dwa takie programy: JConsole i MC4J. Obydwa są bezpłatne i pozwalają na wykorzystanie możliwości jakie daje interfejs administracyjny serwera systemu dLibra. Inne programy tego typu to np.: EJTools JMX Browser, Panoptes, JManage.

7.1.2. JConsole

JConsole jest programem dostarczanym wraz z maszyną wirtualną Javy w wersji 1.5. Znajduje się on w podkatalogu bin katalogu, w którym zainstalowano maszynę wirtualną.

Aby podłączyć się do serwera dLibra należy w okienku "Connect to Agent" (menu Connection|New connection...) wybrać zakładkę Advanced i wprowadzić tam dane zgodnie z opisem konfiguracji połączenia przedstawionym poniżej.

Oficjalna dokumentacja JConsole znajduje się pod adresem http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/management/jconsole.html . Firma Sun Microsystems Inc. nie zaleca korzystania z programu JConsole w środowiskach produkcyjnych. Program ten jest raczej przeznaczony do zastosowań testowych i programistycznych.

7.1.3. MC4J

MC4J jest darmowym oprogramowaniem umożliwiającym efektywne wykorzystanie interfejsów JMX. Ze względu na swoje rozbudowane możliwości jest on obecnie oprogramowaniem zalecanym do korzystania z interfejsu administracyjnego serwera dLibra.

Aby podłączyć się do serwera dLibra należy w pierwszym kroku kreatora nowego połączenia wybrać następujące wartości:

  • Connection type: JSR160

  • Name: dowolnie

  • Initial context factory: com.sun.jndi.rmi.registry.RegistryContextFactory

  • Server URL, Principle, Credentials: zgodnie z opisem poniżej

Pozostałe kroki kreatora można pominąć. Oficjalna dokumentacja MC4J znajduje się pod adresem http://mc4j.org/confluence/display/MC4J/User+Guide .