Migracja z wersji 2.0.1 do wersji 2.2

Ta część opisuje sposób przeprowadzenia migracji systemu dLibra z wersji 2.0.1 do wersji 2.2.

Jeżeli zachodzi potrzeba przejścia do wersji 2.2 z wersji starszej niż wersja 2.0.1 należy najpierw przeprowadzić migrację starszej wersji do wersji 2.0.1, a następnie dokonać migracji z wersji 2.0.1 do 2.2.

Szczegółową procedurę migracji między wersjami systemu dLibra zawiera Rozdział 11. Szczegółowa procedura migracji. Jej trzy główne kroki opisanych w następujących rozdziałach:

Rozdział 12. Migracja struktur dyskowych komponentów systemu dLibra

Krok ten polega na migracji plików pochodzących z pakietu dystrybucyjnego systemu dLibra do ich nowszej wersji.

Rozdział 13. Migracja struktur bazy danych

Krok ten polega na wykonaniu zapytań modyfikujących struktury bazy danych.

Rozdział 14. Migracja danych

Krok ten polega na wykonaniu migracji danych przy pomocy interfejsu administracyjnego serwera systemu dLibra.

[Warning]Ostrzeżenie

Przy migracji oprogramowania dLibra do nowszej wersji zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności. Wskazane jest też wykonanie kopii zapasowej całej biblioteki cyfrowej (w tym również treści publikacji) przed rozpoczęciem procesu migracji.