Rozdział 13. Migracja struktur bazy danych

W celu wykonania migracji struktur danych należy podłączyć się do bazy danych wykorzystywanej przez serwer dLibra i wykonać zapytania SQL dokonujące migracji. Plik z zapytaniami znajduje się w pakiecie dystrybucyjnym w katalogu /migrate-sql/[rodzaj.bazy.danych]/. Plik zapisany jest w kodowaniu UTF-8.

Wewnątrz pliku wydzielono sekcje zapytań realizujące kolejne kroki migracji struktur danych. Ze względu na bezpieczeństwo danych zaleca się, aby migracji struktur danych dokonywać stopniowo, zgodnie z sekcjami wewnątrz pliku z zapytaniami.