12.3. Zmodyfikowane pliki tekstowe

W przeciwieństwie do plików binarnych, w przypadku zmienionych plików tekstowych nie można ich wprost przenieść ze starej do nowej wersji systemu dLibra. Należy wykorzystać narzędzie do porównywania plików (np. KDiff3 dla Linuxa lub WinDiff dla MS Windows) w celu wykrycia różnic pomiędzy plikami i na tej podstawie wprowadzić modyfikacje do nowych plików.

Jeżeli pewnych plików tekstowych brakuje, znaczy to, że informacje w nich zawarte zostały przeniesione w inne miejsce. W przypadku wersji 2.2 są to pliki doctype.xml, error.xml i help.xml znajdujące się w katalogu WEB-INF/res/ Aplikacji Czytelnika. Dotychczasowa ich zawartość jest teraz dostępna w panelu administracyjnym Aplikacji Czytelnika.