12.2. Zmodyfikowane pliki binarne

Nie należy zastępować plików binarnych nowej wersji systemu dLibra ich odpowiednikami ze starej wersji. Wyjątkiem są elementy graficzne Aplikacji Czytelnika, które mogły być zmienione w celu dostosowania wyglądu tej aplikacji. W takiej sytuacji należy zmienione pliki przenieść do nowej wersji Aplikacji Czytelnika.

W wersji 2.2 systemu dLibra, w stosunku do wersji 2.0.1, zmieniono lokalizację plików graficznych poszczególnych tematów kolorystycznych. Dotychczas znajdowały się one bezpośrednio w podkatalogu style/dlibra/theme?/. W wersji 2.2 w podkatalogu tym dodano katalogi:

W katalogach tych porozmieszczano pliki graficzne.

Drugą sytuacją, w której może być konieczne nadpisanie plików binarnych jest wykorzystanie niestandardowych elementów biblioteki wrapper w serwerze systemu dLibra. Ma to miejsce, gdy system dLibra jest uruchamiany w systemach operacyjnych innych niż MS Windows lub Linux. W takiej sytuacji prosimy o kontakt z pomocą techniczną przed rozpoczęciem migracji.