Rozdział 12. Migracja struktur dyskowych komponentów systemu dLibra

12.1. Przygotowanie wstępnie skonfigurowanych komponentów

Przygotowanie skonfigurowanej postaci uruchamialnej komponentów systemu dLibra w nowej wersji powinno zacząć się od użycia instalatora nowej wersji w celu przygotowania tych komponentów w postaci wstępnie skonfigurowanej. Otrzymane w skutek tego komponenty powinniśmy skopiować do katalogu docelowego dla nowej wersji systemu dLibra. Zaleca się zastosowanie struktury katalogów analogicznej do przedstawionej poniżej (założono, że poszczególne modułu umieszczone są w podkatalogach pewnego katalogu podstawowego - tutaj /dlibra/):

  • /dlibra/dlibra-server-2.0.1/, /dlibra/dlibra-webapp-2.0.1/ - katalogi z poprzednią wersją komponentów systemu dLibra, która ma zostać zmigrowana do nowej wersji.

  • /dlibra/dlibra-server-2.2/, /dlibra/dlibra-webapp-2.2/ - katalogi z nową wersją komponentów systemu dLibra, wstępnie skonfigurowaną przez instalator.

  • /dlibra/dlibra-webapp-work/ - katalog z danymi gromadzonymi przez Aplikację Czytelnika.

  • /dlibra/dlibra-content/ - katalog z treścią i indeksami wyszukiwawczymi.

Następnym etapem tego kroku migracji powinno być przeniesienie zmian samodzielnie wprowadzonych w starej wersji systemu dLibra do nowo utworzonej wersji. Zmiany mogą dotyczyć dwóch rodzajów plików - plików binarnych (biblioteki, elementy graficzne itd.) i plików tekstowych (pliki konfiguracyjne, szablony, elementy wyglądu aplikacji czytelnika itd.). Postępowanie w przypadku przenoszenia tych dwóch rodzajów plików opisano w następnych punktach.