11.2. Procedura migracji

W celu przeprowadzenia migracji między wersjami systemu dLibra zaleca się wykonanie następujących kroków (kolejność jest istotna):

  1. Migracja struktur dyskowych komponentów systemu dLibra - patrz Rozdział 12. Migracja struktur dyskowych komponentów systemu dLibra.

  2. Wyłączenie biblioteki cyfrowej - należy wyłączyć Aplikację Czytelnika, a następnie serwer systemu dLibra.

  3. Wykonanie kopii bezpieczeństwa biblioteki - zaleca się wykonanie kopii bezpieczeństwa katalogu zawierającego treść publikacji i indeksy wyszukiwawcze, katalogu z informacjami generowanymi przez Aplikację Czytelnika (zazwyczaj nazywa się on "webapp-work") oraz bazy danych wykorzystywanej przez serwer systemu dLibra.

  4. Migracja struktur bazy danych - patrz Rozdział 13. Migracja struktur bazy danych.

  5. Włączenie nowej wersji serwera systemu dLibra - należy włączyć tylko serwer systemu dLibra. Pozwoli to na wykonanie następnego kroku migracji. Nie należy na tym etapie włączać Aplikacji Czytelnika.

  6. Migracja danych - patrz Rozdział 14. Migracja danych.

  7. Włączenie nowej wersji Aplikacji Czytelnika.

Po poprawnym wykonaniu tych kroków system dLibra powinien być w pełni zmigrowany do nowej wersji.

[Caution]Uwaga!

W przypadku wystąpienia problemów na którymkolwiek z etapów migracji prosimy o niezwłoczny kontakt z pomocą techniczną.