2. Dla kogo przeznaczona jest ta instrukcja?

Instrukcja ta jest przeznaczona dla osób, które chcą zainstalować i skonfigurować środowisko dLibra, a następnie administrować powstałą w ten sposób biblioteką cyfrową. Ma ona pomóc w przygotowaniu się do instalacji tego środowiska, w samej instalacji oraz w czynnościach związanych z dostosowaniem i uruchomieniem poszczególnych komponentów systemu po instalacji oraz w dalszej administracji i utrzymaniu systemu.

Aby poprawnie przejść przez proces instalacji i być w stanie zarządzać biblioteką cyfrową opartą o oprogramowanie dLibra, użytkownik powinien posiadać wiedzę i umiejętności wystarczające na sprawne poruszanie się w systemie plików systemu operacyjnego, w którym odbędzie się instalacja. Powinien on również być w stanie zainstalować i skonfigurować dodatkowe oprogramowanie wymagane do działania systemu dLibra. Niezbędna jest również podstawowa znajomość języka angielskiego.