Aplikacja Czytelnika

Aplikacja czytelnika systemu dLibra przeznaczona jest od przeglądania, przeszukiwania i wyświetlania/pobierania treści gromadzonej w bibliotece cyfrowej. Dodatkowo umożliwia ona dostęp do biblioteki cyfrowej przy pomocy protokołów opartych na protokole HTTP takich jak RSS czy OAI-PMH. Aplikacja czytelnika zrealizowana jest w technologii Java Servlet. Do generowania stron WWW wykorzystywany jest dodatkowo system szablonów o nazwie Velocity .

Ta część opisuje strukturę i konfigurację Aplikacji Czytelnika. Składa się ona z następujących rozdziałów:

Rozdział 8. Konfiguracja

Zawiera omówienie plików konfiguracyjnych Aplikacji Czytelnika.

Rozdział 9. Dostosowywanie wyglądu

Opisuje możliwości dostosowania wyglądu stron generowanych przez Aplikacji Czytelnika do potrzeb danej instalacji.

Rozdział 10. Wewnętrzna struktura Aplikacji Czytelnika systemu dLibra

Przedstawia wewnętrzną strukturę aplikacji czytelnika.