Rozdział 10. Wewnętrzna struktura Aplikacji Czytelnika systemu dLibra

10.1. Struktura dyskowa aplikacji

W katalogu głównym Aplikacji Czytelnika znajdują się miedzy innymi następujące pliki:

 • index.html, dlibra.html - początkowe pliki nawigacyjne Aplikacji Czytelnika.

 • index-loading.html - plik wyświetlany w trakcie uruchamiania Aplikacji Czytelnika.

 • index-off.html - przykładowy plik, który może być wykorzystany w trakcie przerwy technicznej w działaniu Aplikacji Czytelnika.

 • *.rss, *.rdf - generowane okresowo pliki kanałów RSS.

 • pubViewer.jar - applet do przeglądania zabezpieczonych publikacji HTML.

Dodatkowo w katalogu tym znajdują się następujące podkatalogi:

 • exlibris - opcjonalny katalog zawierający ekslibrisy poszczególnych instytucji umieszczających swoje publikacje w bibliotece cyfrowe. Ekslibrisy te mogą być automatycznie wyświetlane na stronie z opisem bibliograficznym publikacji. Mechanizm ten jest szczególnie przydatny w regionalnych bibliotekach cyfrowych.

 • jnlp - katalog z aplikacją redaktora uruchamianą przy pomocy technologii Java WebStart.

 • stats - automatycznie generowany katalog ze statystykami biblioteki cyfrowej.

 • style - katalog z obrazkami, plikami styli CSS itp. wykorzystywanymi w aplikacji czytelnika. Zawiera on następujące podkatalogi:

  • admin - pliki wykorzystywane w panelu administracyjnym WWW.

  • common - pliki graficzne itp. niezależne od aktualnie wybranego stylu prezentacji Aplikacji Czytelnika.

  • dlibra - pliki graficzne wykorzystywane w domyślnym szablonie prezentacji Aplikacji Czytelnika.

 • WEB-INF - katalog niedostępny przez przeglądarkę WWW, zawierający pliki realizujące funkcjonalność Aplikacji Czytelnika. Zawiera on następujące katalogi:

  • classes, lib - katalogi z plikami binarnymi realizującymi funkcjonalność Aplikacji Czytelnika.

  • res - katalog z plikami tekstowymi zawierającymi statyczne informacje tekstowe wykorzystywane w Aplikacji Czytelnika.

  • templates - katalog zawierający szablony wykorzystywane w Aplikacji Czytelnika.

  oraz pliki:

  • actions.xml, components.xml - pliki konfiguracyjne komponentów i akcji (patrz niżej).

  • diacritic.properties - plik konfigurujący konwersję znaków diakrytycznych.

  • ignored_agents.txt, ignored_ips.txt - pliki z wyrażeniami regularnymi opisującymi wartości pola user-agent oraz adresy IP. Wystąpienie tych wartości w żądaniach HTTP będzie powodowało wyłączenie tych żądań ze statystykach Aplikacji Czytelnika.

  • pages.xml - plik konfiguracyjny stron (patrz niżej)

  • periodic.xml - plik konfiguracyjny zadań okresowych wykonywanych w Aplikacji Czytelnika.

  • templates.properties - plik konfiguracyjny z dodatkowymi ustawieniami szablonów Aplikacji Czytelnika.

  • velocity.properties - plik konfiguracyjny mechanizmu generowania szablonów Aplikacji Czytelnika.

  • web.xml - główny plik konfiguracyjny Aplikacji Czytelnika.