Rozdział 9. Dostosowywanie wyglądu

Aplikacja czytelnika systemu dLibra ma możliwość dostosowywania wyglądu poprzez system schematów i szablonów. Możliwe jest definiowanie szablonów wyglądu stron WWW, przy czym każdy z szablonów może mieć dodatkowo kilka schematów np. kolorystycznych.

W pakiecie dystrybucyjnym znajduje się schemat o nazwie 'dlibra' wraz z pięcioma wariantami kolorystycznymi:

Nazwę schematu i szablonu definiuje się w pliku WEB-INF/web.xml edytując wartość parametru view.style tak, aby odpowiadał on wzorcowi <nazwa-szablonu>:<nazwa-schematu> . Pliki szablonu znajdują się w katalogu WEB-INF/templates/<nazwa-szablonu> , a pliki schematów domyślnie znajdują się w katalogu style/<nazwa-szablonu>/<nazwa-schematu> .

Dla domyślnego szablonu 'dlibra' przewidziano możliwość dostosowania następujących elementów graficznych (wszystkie nazwy plików odnoszą się do plików w katalogu style/dlibra/<nazwa-schematu> ):