1.7. Inne zasoby biblioteki

Poza zawartością biblioteki (tzn. publikacjami), dLibra zarządza również innymi zasobami. System użytkowników i grup użytkowników ułatwia zarządzanie prawami. Wszystkie prawa mogą być przyznawane na poziomie użytkownika lub grupy. Przypisanie użytkownika do grupy daje mu wszystkie prawa, jakie ma grupa.

W bibliotece dLibra atrybuty obiektu (tworzące opis bibliograficzny) są również zasobami. Dzięki temu mogą one być tworzone i zmieniane przez administratorów biblioteki.