Rozdział 1. Wstęp

1.1. dLibra - informacje ogólne

System Biblioteki Cyfrowej dLibra stanowi zbiór narzędzi, które umożliwiają:

  • Przechowywanie różnego typu dokumentów cyfrowych (np. artykułów naukowych, sprawozdań, podręczników, stron HTML, dokumentów PDF)

  • Zarządzanie dokumentami cyfrowymi znajdujacymi się w bibliotece cyfrowej (np. modyfikowanie dokumentów, grupowanie dokumentów, przypisywanie dokumentów do kategorii tematycznych)

  • Udostępnianie dokumentów cyfrowych przechowywanych w bibliotece (np. przeglądanie dokumentów poprzez stronę WWW, wyszukiwanie dokumentów, zabezpieczanie dokumentów przed kopiowaniem, czasowe udostępnianie dokumentów)

  • Zarządzanie biblioteką cyfrową (np. tworzenie grup użytkowników biblioteki cyfrowej, przyznawanie praw użytkownikom)

Program redaktora biblioteki cyfrowej pozwala w intuicyjny sposób manipulować zawartością biblioteki (np. dodawać, grupować dokumenty), program administratora biblioteki cyfrowej umożliwia zarządzanie biblioteką cyfrową, natomiast aplikacja sieciowa (WWW) umożliwia przeglądanie, szukanie i odczytywanie przechowywanych dokumentów.

Na stronie WWW projektu dLibra ( http://www.dlibra.psnc.pl) znajduje się zestaw forów dyskusyjnych. Fora te dotyczą pomocy technicznej systemu dLibra (aplikacji redaktora i administratora, aplikacji czytelnika, instalacji i konfiguracji systemu, itp.) oraz ogólnych tematów dotyczących bibliotek cyfrowych czy samego systemu dLibra. Dla użytkowników aplikacji redaktora i administratora szczególnie interesujące może być forum dotyczące aplikacji redaktora oraz forum dotyczące aplikacji administratora. Fora znajdują się pod adresem http://www.dlibra.psnc.pl/forum. Jeśli zatem mają Państwo pytanie/problem/propozycję zapraszamy do wypowiedzi na forum.