1.6. Atrybuty obiektu

Niektóre obiekty w bibliotece dLibra można opisać przy pomocy zdefiniowanego zbioru atrybutów zwanego schematem. Podstawowym schematem w bibliotece dLibra jest Dublin Core 1.1, ale istnieje możliwość rozszerzenia lub zawężenia jego zestawu atrybutów. Wartości atrybutów obiektu są rozpatrywane podczas przeszukiwania biblioteki i są kluczowym elementem pozwalającym identyfikować dany zasób. Schemat jest w praktyce opisem bibliograficznym obiektu w bibliotece. W przypadku domyślnego schematu (Dublin Core 1.1) są to informacje typu autor, tytuł, data wydania, wydawca, itd.