Podręcznik użytkownika środowiska dLibra

Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe

Redakcja:

Tomasz Parkoła

$Id: userguide.xml,v 1.34 2005/05/31 07:14:05 tparkola Exp $


Spis treści

1. Wstęp
1.1. Co to jest dLibra?
1.2. Trzy najważniejsze typy użytkowników systemu dLibra
1.3. Struktura biblioteki - katalogi
1.4. Kolekcje biblioteki - widok czytelnika
1.5. Struktura publikacji
1.5.1. Wersjonowanie pliku
1.5.2. Wydania publikacji
1.6. Atrybuty obiektu
1.7. Inne zasoby biblioteki
2. Instalacja, uruchamianie i logowanie do programu okienkowego dLibra
2.1. Instalacja i uruchamianie programu okienkowego dLibra
2.2. Logowanie do programu okienkowego dLibra i uruchamianie aplikacji redaktora lub administratora
3. Aplikacja Redaktora
3.1. Główne okno Aplikacji Redaktora
3.1.1. Drzewo Katalogów
3.1.2. Okno Własności
3.1.3. Edytor Własności
3.1.4. Edytor opisu bibliograficznego
3.1.5. Edytor Praw
3.1.6. Edytor Pozycji Publikacji
3.1.7. Wybór kolekcji dla publikacji
3.2. Kreator Publikacji
3.2.1. Działanie Kreatora Publikacji
3.2.2. Używanie Kreatora Publikacji
3.3. Typowe zadania redaktora
3.3.1. Tworzenie/usuwanie katalogu
3.3.2. Tworzenie nowej publikacji grupowej
3.3.3. Tworzenie nowej publikacji
3.3.4. Tworzenie nowej publikacji planowanej
3.3.5. Dodawanie treści do publikacji planowanej
3.3.6. Publikowanie wydania publikacji
3.3.7. Usuwanie treści publikacji
3.4. Zaawansowane zadania redaktora
3.4.1. Tryby działania (widoki) programu redaktora
3.4.2. Pobieranie plików wydania publikacji
3.4.3. Dodawanie nowych wersji plików
3.4.4. Tworzenie wydania publikacji
3.4.5. Masowe ładowanie publikacji
3.4.6. Konfiguracja programu redaktora
4. Zarządzanie biblioteką
4.1. Główne okno Aplikacji Administratora
4.1.1. Drzewo Biblioteki
4.1.2. Zarządzanie publikacjami w kolekcji
4.2. Podstawowe Zadania Administratora
4.2.1. Tworzenie/usuwanie kolekcji
4.2.2. Zarządzanie atrybutami biblioteki
4.2.3. Zarządzanie słownikiem wartości atrybutów
4.2.4. Zarządzanie użytkownikami i grupami
4.3. Zaawansowane zarządzanie prawami
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Uprawnienia na poziomie biblioteki
4.3.3. Uprawnienia na poziomie katalogu
4.3.4. Uprawnienia na poziomie kolekcji
4.3.5. Uprawnienia na poziomie publikacji
4.4. Zarządzanie domenami dostępu
A. Import MARC
A.1. Format pliku marcImport.properties
A.2. Format pliku marcImpRemChars.properties
B. Import i eksport w formacie RDF
B.1. Pliki konfiguracyjne RDF
B.1.1. Plik namespaces.properties
B.1.2. Plik rdfImport.properties
C. Słownik synonimów wartości atrybutów
C.1. Idea słownika synonimów
C.2. Konstrukcja słownika synonimów
D. Domyślna konfiguracja aplikacji redaktora
D.1. Domyślne pliki konfiguracyjne
D.2. Domyślne ustawienia programu redaktora
Słownik