Rozdział 1. Wstęp

1.1. Co to jest dLibra?

System Biblioteki Cyfrowej dLibra stanowi zbiór narzędzi, które umożliwiają:

  • Przechowywanie różnego typu dokumentów cyfrowych (np. artykułów naukowych, sprawozdań, podręczników, stron HTML, dokumentów PDF)

  • Zarządzanie dokumentami cyfrowymi znajdujacymi się w bibliotece cyfrowej (np. modyfikowanie dokumentów, grupowanie dokumentów, przypisywanie dokumentów do kategorii tematycznych)

  • Udostępnianie dokumentów cyfrowych przechowywanych w bibliotece (np. przeglądanie dokumentów poprzez stronę WWW, wyszukiwanie dokumentów, zabezpieczanie dokumentów przed kopiowaniem, czasowe udostępnianie dokumentów)

  • Zarządzanie biblioteką cyfrową (np. tworzenie grup użytkowników biblioteki cyfrowej, przyznawanie praw użytkownikom)

Program redaktora biblioteki cyfrowej pozwala w intuicyjny sposób manipulować zawartością biblioteki (np. dodawać, grupować dokumenty), program administratora biblioteki cyfrowej umożliwia zarządzanie biblioteką cyfrową, natomiast aplikacja sieciowa (WWW) umożliwia przeglądanie, szukanie i odczytywanie przechowywanych dokumentów.